Școala noastră până în 2007


Şcoala din satul Coţofăneşti s-a înfiinţat în anul 1881, funcţionând într-o cameră strâmtă din casa unui cetăţean, în care copiii erau aşa de înghesuiţi încât nu era „posibil să se întoarcă”.
 
Prima clădire (din lemn) a fost construită în anii 1903 – 1905, tip Casa Şcoalelor cu o sală de clasă, prin contribuţia sătenilor, cu ajutor primit din partea comunei în sumă de 500 lei şi al autorităţilor judeţene Putna. Între anii 1936 – 1939 se construieşte o nouă clădire cu două  săli de clasă şi locuinţă pentru director pe terenul Epitropiei „Sf. Spiridon”.
 
Dintre învăţătorii care s-au remarcat  în mod deosebit îl menţionăm pe Gheorghe Dumitrescu care a condus  şcoala între anii 1886 – 1925. pe lângă activitatea desfăşurată în  şcoală cu elevii sau adulţii, acesta a fost  şi unul din iniţiatorii Obştei Săteşti „Unirea”, care a luat fiinţă în anul 1907. Obştea cuprindea săteni din comunele Coţofăneşti, Cornăţel şi Urecheşti şi a avut ca scop arendarea pământului de la Epitropia „Sf. Spiridon”. În comună, s-a înfiinţat la 21 noiembrie 1925 o secţie a Ligii Culturale, în care un rol determinant aveau cadrele şcolilor din Coţofăneşti, Bâlca şi Tămăşoaia.
 
Dintre documentele şcolii se remarcă şi cel intitulat "Pomelnicul lui Ştefan cel Mare, al neamului şi boierilor lui", tipărit în anul 1904 cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la trecerea în nefiinţă a marelui domn moldovean. 
 
Puteți afla mai multe despre această școală din Arhivele Naționale.
 

Aici puteți vedea câteva imagini din școala noastră: