Organigramă

 1. Personal de conducere
 2. Personal didactic
  1. Educator
   1. GPN Coțofănești
   2. GPN Borșani
   3. GPN Bâlca
   4. GPN Tămășoaia
  2. Învățător
  3. Profesor
   1. Șc. Gimnazială Coțofănești
   2. Șc. Gimnazială Borșani
  4. Auxiliar
 3. Personal nedidactic
  1. Șc. Gimnazială Coțofănești
  2. Șc. Gimnazială Borșani
  3. Șc. Primară Bâlca
  4. Șc. Primară Tămășoaia